Monthly Archive: Tháng Tư 2018

Cách lựa chọn hướng phù hợp cho bàn thờ gia tiên

Lựa chọn hướng phù hợp cho bàn thờ gia tiên

Thờ cúng tổ tiên trên bàn thờ đẹp hay tủ thờ từ xa xưa đến nay đã là một nét văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Việc thờ cúng thể...