Monthly Archive: Tháng Năm 2018

2 cách sắp đặt bàn thờ tủ thờ gia đình chuẩn phong thủy

2 cách sắp đặt bàn thờ tủ thờ gia đình chuẩn phong thủy

Tuỳ theo từng nhà ngôi nhà , vùng miền mà cách trang trí và sắp đặt cho bàn thờ gia tiên lại khác hẳn nhau. Đặt bàn thờ gia tiên như thế nào để...